NAŠ TIM

Ljiljana Dostanić - logoped
Neda Andonov - psiholog
Marija Živković - logoped

NAŠI SARADNICI

Dragi ljudi sa kojima delimo uverenja u pogledu dečjeg razvoja, ljubav i entuzijazam prilikom pružanja podrške porodicama, sa kojima rado razmenjujemo ideje, osmišljavamo i realizujemo zajedničke programe i radujemo se svakom malom koraku svakog našeg deteta – naši prijatelji i saradnici:
Smiljana Grujić – psiholog i psihoterapeut
Manja Ristić – akademski muzičar i multimedijalni umetnik
Predškolska ustanova “Ola”
Predškolska ustanova “Povratak prirodi”
Predškolska ustanova “Jare i Mare”
Predškolska ustanova “Maksimove avanture”
Logopedski centar “Radost govora”
Logopedski centar “Logopraxis”
Školica sporta “Bushido Kids”