Ljiljana Dostanić

 

Rođena sam u Kragujevcu. Nakon završene gimnazije, prepoznajući želju da radim sa decom, upisujem Defektološki fakultet (danas Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju) u Beogradu koji završavam 1996.g. Kao apsolvent sarađujem sa vrtićem Dečija otkrivalica i deo sam grupe Most, radosna zbog privilegije da upoznajem nove ljude, nova znanja i drugačije pristupe. Nastavila sam istim putem- od 1997.g.  radim u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. Dr Cvetko Brajević“ najbliže sarađujući sa divnim ljudima od kojih učim životne i profesionalne veštine, mnogo vrednije od do tada stečenih akademskih znanja. Postajem učesnica i realizatorka programa »Kreativno podsticanje komunikacije kod dece sa autizmom« koji je trajao do 2002.g. Zahvaljujući deci i porodicama sa kojima radim saznajem iz dana u dan koliko su strpljenje, istrajnost, podrška i prihvatanje važni. Isto potvrđujem svojim ličnim roditeljskim iskustvom, gradeći od 2003.g. početak puta kojim će krenuti jedan Andrej, koga sada pratim i podržavam na njegovom ličnom putu.

Ličnim angažovanjima i inicijativama dalje bogatim svoja profesionalna znanja- 2007.g. jedna sam od voditelja programa »Inkluzivno obrazovanje, od prakse ka politici«, 2010.g. završavam edukaciju »Zdravo roditeljstvo«, a 2011.g. započinjem (zvanično) učenje o DIR/Floortime metodi u Zagrebu (2013.g. stičem licencu za rad sa decom, a 2017.g. završavam edukaciju za obučavanje roditelja ovim pristupom). U međuvremenu sam (2014.g.) u Hrvatskoj učila o osnovnom i naprednom nivou PECS-a, učestvovala na stručnim i informativnim seminarima i završila edukaciju za pedagoga senzorne integracije u Beogradu (2017.g.) 2018.g. zvanično zatvaram vrata Zavoda u Kralja Milutina i novim radionicama, stručnim edukacijama i konferencijama dopunjavam svoja znanja i stičem sertifikat za sprovođenje jednog od Hanen programa (»More than words«).

Svakodnevno se radujem susretima sa decom, prepoznavanju i podržavanju njihovih mogućnosti i mogućnosti njihovih porodica, kao i sopstvenih mogućnosti. U nastojanju da podstičem i razvijam, kako sebe tako i druge, idem dalje, napred.