Marija Živković

 

Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, na smeru logopedija.

Tokom studija volontirala je u udruženju za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „ Živimo zajedno“ i u humanitarnoj organizaciji „ Dečije srce“.

Po završetku studija iskustvo u praktičnom radu stekla je u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju- Prof. dr Cvetko Brajović.

Završila je kurs iz primene DIR/Floortime pristupa i kurs iz „Opšte i specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom“ na Institutu za mentalno zdravlje, u Beogradu.