Neda Andonov

 

Rođena u Beogradu 1985. godine.
Završila studije psihologije na Filozofskom fakultetu univerziteta u Beogradu.
Tokom studija angažovala se volonterski na programima namenjenim deci koje je realizovao Unicef i druge humanitarne organizacije. Po završetku studija iskustvo u radu sa decom i roditeljima stekla je u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju – Prof.dr Cvetko Brajović. Zatim je svoje iskustvo obogatila kroz praksu u C.S.P.E.R Centru i Centru za interaktivnu pedagogiju. Završila je bazične kurseve iz primene DIR/Floortime pristupa, terapije senzorne integracije i rane dijagnostike i prevencije razvojnih poremećaja.
Poslednjih godina kontinuirano se edukuje za psihoterapijski rad sa decom i adolescentima u Udruženju dečjih i adolescentnih psihoterapeuta Srbije.
U svom radu praktikuje dečju i adolescentnu psihoanalitičku psihoterapiju, konsultativni rad sa roditeljima i psihološku procenu putem opservacije ili testiranja.