DIR/FLOORTIME TERAPIJA

 

Podrazumeva uključivanje deteta sa razvojnim kašnjenjem u razvojno stimulativni tretman uz prisustvo i aktivno učestvovanje roditelja.
Principi ovog pristupa podrazumevaju  prepoznavanje razvojnih mogućnosti deteta i njegovih jedinstvenih karakteristika kao i korišćenje intenzivnog iskustva interakcije kojim se pomaže da dete ovladava novim veštinama.
Tokom tretmana se sagledavaju i prate interesovanja, mogućnosti i veštine deteta, podržavaju se i uz angažovanje terapeuta i aktivno proširuju, čime se detetu omogućava da napreduje oslanjajući se i na sopstvene snage, a uz osećaj zadovoljstva koji utiče na lakše savladavanje i integrisanje novih saznanja u repertoar ponašanja.