MUZIKANCIJA

 

Muzikancija je zajednička, kreativna uživancija.
Nastala je kao plod divne saradnje između roditelja i terapeuta- mnogo raduje sve učesnike, donosi im beskrajni užitak i zadovoljstvo jer se tu odvija divna komunikacija i podstiču viši nivoi interakcije uz pomoć muzike koja učesnike opušta i povezuje.