RAZVIJANJE ŠKOLSKIH VEŠTINA

 

Važno je kada dete teško izlazi na kraj sa zahtevima u vezi čitanja, pisanja ili računanja.
Sprovodi se kroz interesantne i izazovne aktivnosti koje podstiču želju za učenjem.
Kada deca krenu u školu pred njih se za veoma kratko vreme postavlja veliki broj vrlo teških očekivanja i zahteva i podrazumeva se da će ulaganjem truda i pažljivim praćenjem na času usvojiti tokom prvog razreda veliki broj novih veština potrebnih za školsko učenje i savladavanje gradiva. Tada se kod pojedine dece javljaju teškoće koje mogu i ne moraju biti vezane za njihove ranije slabosti i roditelji primećuju da dete teško izlazi na kraj sa zahtevima u vezi čitanja, pisanja ili računanja. Od velikog je značaja javiti se i uključiti dete u odgovarajući tretman što pre kako bi prevazišlo zastoje i teškoće u usvajanju novih veština i nesmetano nastavilo učenje u višim razredima. Ukoliko se teškoće u vezi bazičnih štolskih veština održavaju duže one mogu postati izvor velike količine patnje i frustracije za dete, što može dovesti do javljanja niza socio-emocionalnih smetnji koje se blagovremenim reagovanjem mogu izbeći.