PRIPREMA ZA ŠKOLU

 

Ovaj program je namenjen deci predškolskog uzrasta.
U predškolskom uzrastu,  odnosi sa vršnjacima kao i prepoznavanje i razumevanje sopstevnih i tuđih osećanja i stanja, postaju veoma važni za svako dete.
Samo emocionalno uravnoteženo dete koje ume da gradi skladne odnose sa vršnjacima i odraslima moći će neometano da uči i intelektualno se razvija.
Susreti sa vršnjacima u okviru ovog programa omogućavaju podršku i razvoj veština potrebnih detetu za polazak u školu, sredinu koja je za njega nova i puna izazova.