PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE RODITELJA

 

Pomaže kada se roditelji suočavaju sa najrazličitijim dilemama u pogledu nege, odgajanja i vaspitavanja svoje dece.
Kao roditelji svakodnevno se više puta suočavamo sa najrazličitijim dilemama u pogledu brige, nege, odgajanja i vaspitavanja svoje dece. Iako najčešće uspevamo da izgradimo veoma blizak i topao odnos sa svojom decom, ta bliskost i poverenje ne pomažu nam uvek prilikom rutinskih dnevnih interakcija i rešavanja najrazličitijih situacija koje neminovno iskrsavaju u odnosu roditelja i dece. Svako se kad tad nađe ophrvan brigom, zapitan, razočaran, poljuljane sigurnosti i nemoćan pred izazovima kroz koje nas vodi roditeljstvo. Neke promene u odnosu sa detetom i u njegovom ponašanju mogu biti samo odraz razvojne faze u kojoj se detet nalazi, dok neke druge mogu ukazivati na teškoće sa kojima se dete suočava ili razmimoilaženje i otežano razumevanje u odnosu sa roditeljima. Ukoliko se duže vreme osećate iscrpljeno i zabrinuto ili biste samo rado razmotrili i revidirali svoj pristup u roditeljstvu, uvek je pravi trenutak da se konsultujete sa dečjim psihologom.