PSIHOTERAPIJA ZA DECU I ADOLESCENTE

 

Primenjuje se kao dodatna podrška kada se u bilo kom razvojnom dobu dogodi  promena psihičkog stanja i funkcionisanja deteta, određeni “zastoj”, krizni period ili period povišene uznemirenosti i tuge.
Bilo da do promene psihičkog stanja i funkcionisanja deteta dolazi bez nekog vidljivog razloga ili se ova promena javlja nakon nekog značajnog životnog događaja, potrebno je emocionalne teškoće deteta i pogoršanje njegovog ponašanja shvatiti vrlo ozbiljno i zatražiti psihološku podršku. Dugi i istrajni oblici psihološke trpnje i nelagode u velikoj meri remete svakodnevni život dece i adolescenata, narušavaju njihove socijalne interakcije, onemogućavaju ih da uče i napreduju i veoma negativno utiču na samopouzdanje i sliku o sebi. Kako bi se ozbiljniji i trajniji oblici psiholoških teškoća izbegli važno je pažljivo slušati i posmatrati svoje dete i obezbediti mu dodatnu podršku izvan porodice kada mu je to potrebno.
Tokom tretmana, prateći njegov tok, u saradnji sa psihologom i sami roditelji dobijaju podršku i ohrabrenje da osnaže svoj odnos sa detetom ostajući pri tome prvi i najvažniji izvor podrške.