TRETMAN MUCANJA

 

Potreban je kada postoji problem koji remeti fluentnost govora i otežava komunikaciju, a podrazumeva primenu logopedskih i/ ili psiholoških tehnika koje omogućavaju da dete dobije što potpuniju i korisniju podršku.
Ovaj oblik nevoljne radnje koji remeti fluidnost govora i otežava komunikaciju često se javlja tokom ranog razvoja i spontano gubi. Ukoliko se mucanje ne izgubi spontano, ili se javi kasnije u razvoju, na predškolskom ili školskom uzrastu, kao i ako smo kao roditelji svesni da se mucanje javilo kao reakcija na neki životni događaj koji je za dete bio neprijatan i stresan, potrebna je dodatna pomoć i podrška kako bi se mucanje ublažilo ili sasvim izgubilo. Naime, radi se o vrlo upornoj nevoljnoj radnji koje dete u početku ne mora biti ni svesno, a kasnije može predstavljati značajan izvor frustracije kod deteta. Ovaj oblik ponašanja u govoru vrlo brzo prelazi u govornu naviku koja sama po sebi teži da se održi trajno i veoma se teško otklanja. Zato se prilikom organizovanja tretmana za dete koje muca kombinuju logopedske i psihološke tehnike, kako bi dete dobilo što potpuniju i korisniju vrstu podrške.