TRETMAN GOVORNO-JEZIČKOG RAZVOJA

 

Ovaj tretman se započinje sa detetom koje inicira kontakt, ima interakciju sa odraslim, snalazi se u veoma širokom polju neverbalne komunikacije i rado deli svoju igru najpre sa odraslim pa i sa drugom decom, ali ne koristi ili slabo koristi govor.
Razvoj govora se podstiče uz prisustvo roditelja, kroz igru i više ili manje struktuirane situacije kroz koje se prati interesovanje deteta i uzima u obzir trenutni nivo njegovog govorno- jezičkog funkcionisanja.